Telefon: 0744.134.264
Cabinet Autorizat de către
Colegiul Psihologilor din România

Evaluare Psihologica

Prezentare generală

Evaluarea psihologică se axează pe cunoaşterea caracteristicilor psihologice ale personalităţii fiecărui copil şi adolescent. Ariile de dezvoltare evaluate sunt: motorie, senzorială, cognitivă, afectiv-motivaţională, socio-relaţională şi de autonomie personală. Scopul examenului psihologic este unul diagnostic, prognostic şi recuperativ–integrativ.

Din punct de vedere diagnostic se urmăresc:

Prognosticul precizeză direcţiile de evoluţie în sfera dezvoltării psihoindividuale a fiecărui copil/adolescent. În funcţie de acest prognostic se recomandă orientarea/reorientarea şcolară sau profesională. În urma diagnosticului se conturează anumite forme de terapie, măsuri de intervenţie recuperativ/compensatorii adaptate nevoilor copilului/adolescentului.

La sfârșitul fiecărei evaluări /reevaluări psihologice părinţii primesc un raport psihologic în care sunt informaţi asupra rezultatelor obţinute, asupra nevoilor identificate şi a direcţiilor în care se va interveni în conformitate cu aceste nevoi.

În cadrul acestor întâlniri părinții sunt consiliați în ceea ce privește modalităţile de petrecere a timpului liber al copilului şi al familiei, dezvoltarea unor metode de comunicare şi interacţiune pozitivă cu proprii copii, formularea unor așteptări realiste în conformitate cu nivelul de dezvoltare al copilului, formarea și creșterea unei imagini şi stime de sine pozitive, încurajarea copilului sau adolescentului să-şi asume responsabilităţi în familie etc.

Testele psihologice utilizate în
cadrul Cabinetului de psihologie sunt:

I. Teste pentru stabilirea nivelului de dezvoltare al inteligenței (IQ) și pentru dezvoltarea neuropsihologică pe anumite domenii

 • Bateria NEPSY – un instrument complex creat pentru a evalua dezvoltarea neuropsihologică a copiilor preșcolari și școlari. NEPSY evaluează dezvoltarea funcțiilor neuropsihologice în cinci domenii funcționale:
  • Atenție / Funcții Executive;
  • Limbaj;
  • Funcții Senzoriomotorii;
  • Procesare Vizuospațială;
  • Memorie și Învățare.
  Se aplică copiilor cu vârste cuprinde între 3-12 ani.
 • Testul SON-R – un test pentru stabilirea nivelului de inteligență (QI) pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2,6 și 7 ani. Subtestele care alcătuiesc testul sunt:
  • Mozaic;
  • Categorii;
  • Situații;
  • Figuri.
 • Testul WISC – un test pentru stabilirea nivelului intelectual (QI). O dată cu stabilirea coeficientului de inteligență se obține și un coeficient al inteligenței verbale (QIV) și un coeficient al inteligenței privind performanța (QIP). La sfârșitul evaluării putem determinarea structurile dizarmonice. Se aplică copiilor de 7-16 ani.
 • Testele Matrici Progresive RAVEN Standard - a fost construit pentru evaluarea inteligenţei persoanelor cu vârsta cuprinsă între 6 şi 80 de ani. Testul a fost adaptat în peste 60 de culturi şi are indiactori psihometrici care atestă valoarea sa în evaluarea inteligenţei.

II. Evaluarea logopedică

 • Testul audio-fonematic;
 • Proba pentru cunoașterea vârstei psihologice a limbajului;
 • Scala Reynell (este folosită ca instrument de evaluare, ca parte a evaluării abilităţilor de comprehensiune ale copilului. Scorul final ne oferă informaţii despre dificultăţile întâmpinate la nivelul comprehensiunii verbale a copilului). Se aplică copiilor cu vârsta cuprinsă între 1-7 ani.

În cadrul cabinetului de psihologie există și alte teste care sunt utilizate atunci când psihologul consideră necesar aplicarea acestora. Amintim câteva dintre aceste teste psihologice:

Alte Servicii Pentru Copii